Public affairs

Public affairs kan worden gezien als het maken van beleid. Het is belangrijk dat de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste mensen terecht komt. Dit wordt door bedrijven gebruikt om in te spelen op ontwikkelingen en in te spelen op de kansen en bedreigingen die ontstaan uit veranderingen in de politiek en maatschappij. Hierbij is het belangrijk om te bouwen aan relaties tussen organisaties en beleidsmakers. Door de juiste informatie te verstrekken aan de juiste partijen kan een organisatie hun invloed uitoefenen op de maatschappij en bepaalde zaken regelen. Public affairs is vergelijkbaar met stakeholdermanagement.

Stakeholdermanagment

Stakeholdermanagement is een relevant begrip voor bedrijven die willen groeien. Doordat bedrijven middels deze strategie contact houden met alle verschillende stakeholders, creëren deze bedrijven meer draagvlak bij veranderingen. Hierdoor is het mogelijk voor bedrijven om door te groeien en stappen te maken. Stakeholdermanagement is dus eigenlijk het zichtbaar maken van de stakeholders. Dit kunnen verschillende partijen zijn zoals de klanten, het personeel, leveranciers, de overheid of aandeelhouders. Vanuit de theorie bestaan er vier stappen hoe een stakeholdermanagement wordt opgezet.

  1. Identificeren van de stakeholders
  2. Welke invloed hebben de stakeholders en wat zijn hun interesses?
  3. Hoe gaat het bedrijf communiceren met de stakeholders?
  4. Beïnvloeden en betrekken van stakeholders bij beslissingen

In het eerste deel van de stappen begint u met het analyseren van de stakeholders. Hierbij krijgt u inzichtelijk wie uw stakeholders zijn en wat hun invloed is. Hoe verder u in het stappenplan komt, hoe meer u bepaalt hoe u met de stakeholders omgaat. In dit geval is de communicatie tussen de stakeholder en de organisatie belangrijk. Tot slot geeft dit stappenplan weer hoe de resultaten van de activiteiten invloed kunnen hebben op de resultaten. Zijn de stakeholders nu daadwerkelijk bereid om bepaalde interne keuzes te steunen of werken zij de bedrijven tegen? Door al deze stappen zorgvuldig te doorlopen weet u zeker dat uw stakeholdermanagement goed verloopt en kunt u uw bedrijf verder helpen.

Hulp bij stakeholdermanagement

In het geval dat u niet goed weet hoe u stakeholdermanagement aanpakt, kan het een logische stap zijn om externe hulp in te schakelen. Er zijn veel verschillende bedrijven die gefocust zijn op stakeholdermanagement en daarmee hun klanten helpen. Deze adviseren bedrijven over hoe zij het beste hun standpunt in kunnen nemen tegen de veranderingen op politiek en maatschappelijk vlak. Zo zijn er in Nederland verschillende bedrijven die zich hiermee bezig houden. Een van deze bedrijven is Public Matters.

Plaats een reactie