Waarom mentale gezondheid van belang is

Mensen met lichamelijke gezondheidsproblemen, vooral langdurige aandoeningen, lopen een verhoogd risico op een slechte geestelijke gezondheid, met name depressie en angst. [voetnoot 7] Ongeveer 30% van de mensen met een langdurige lichamelijke aandoening heeft ook een geestelijk gezondheidsprobleem. [voetnoot 8] Een slechte geestelijke gezondheid verergert op zijn beurt sommige langdurige aandoeningen, zoals chronische pijn. [voetnoot 9]

Voorkomen van psychische problemen
Psychische problemen beginnen al vroeg in het leven. De helft van alle psychische problemen is vastgesteld op de leeftijd van 14 jaar, oplopend tot 75% op de leeftijd van 24 jaar. [voetnoot 10]

Sociale risicofactoren zoals armoede, migratie, extreme stress, blootstelling aan geweld (huiselijk, seksueel en gendergerelateerd), noodsituaties en conflictsituaties, natuurrampen, trauma’s en lage sociale steun, verhogen het risico op een slechte geestelijke gezondheid en specifieke stoornissen. [voetnoot 11]

In het VK lopen degenen in het armste vijfde deel van de bevolking twee keer zoveel risico op het ontwikkelen van geestelijke gezondheidsproblemen als degenen met een gemiddeld inkomen. [voetnoot 12]

Kinderen die verwaarloosd zijn, hebben meer kans op geestelijke gezondheidsproblemen, waaronder depressie, posttraumatische stressstoornis en aandachtstekortstoornis en hyperactiviteitsstoornis.

Plaats een reactie